วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ไอเดียรถยนต์สปอร์ต 3 ล้อ แห่งปี 2020 จาก Peugeot Velocite

 


          นี่เป็นไอเดีย Concept Car จาก Peugeot Velocite ซึ่งออกแบบโดย Juan Calos โดยเขาได้ออกแบบรถยนต์ Peugeot สำหรับอนาคตในปี 2020 ซึ่งเป็นรถยนต์แบบ Sport 3 ล้อที่เขาได้ไอเดียมาจากรถมอเตอร์ไซต์ โดยตัวเครื่องยนต์จะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบ Low-Resistance Electric Motor ซึ่งปราศจากไอเสียและเมื่อรถวิ่งลงเขาก็จะสามารถชาร์จพลังงานให้กับรถได้อีกด้วย
สามารถดูรูปไอเดียรถยนต์แห่งอนาคตจาก Peugeot Velocite

แหล่งที่มา

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

       
ประวัติส่วนตัว

นายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว
รหัส564189044
วัน-เดือน-ปีเกิด 13 สิงหาคม 2535
คติประจำใจ  ลำบากก่อนสบายทีหลัง
จบการศึกษาจาก  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่